Regulamin płatności

  1. Niniejsza witryna, jak i przyjmowanie płatności za jej pośrednictwem, prowadzone są przez Solaris Aleksander & Aleksander Szewcow Spółka Cywilna, ul. Adama Mickiewicza 12, 58-500 Jelenia Góra, NIP: PL 6112734029, telefon: (+48) 757649500, klaudia@claudia-om.com, zwanego dalej Sprzedawcą.
  2. Sprzedawca świadczy usługi z zakresu bioterapii, przepowiedni, jasnowidzenia, medycyny naturalnej, sprzedaży autobiografii.
  3. Za pośrednictwem niniejszej witryny i usług pośrednika płatności DotPay można dokonać płatności za usługi świadczone przez Sprzedawcę, w kwocie i o tytule płatności, które ustalane są indywidualnie z dokonującym wpłaty. Cenniki usług znajdują się w odpowiednich działach na niniejszej witrynie.
  4. Reklamacje z dotyczące wykonanych przez witrynę płatności przez DotPay prosimy wysyłać na adres e-mail klaudia@claudia-om.com lub na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Reklamacje odnoszące się do usług świadczonych przez Sprzedawcę podlegają zasadom określonym w ramach odrębnych, indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą.
  5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przy użyciu metody płatności DotPay przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
  6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na podstronie Polityka prywatności.

Bioenergoterapia

Jasnowidzenie

Medycyna naturalna

Moje Himalaje – saga o jodze

Autobiograficzna książka „Moje Himalaje – saga o jodze” z moją dedykacją. Książka opowiada o dzieciństwie ze zdarzeniami losowymi, praktyce jogi, przebytych transach medytacyjnych, które stały się narodzinami mojego nowego życia, o jasnowidzeniu, leczeniu, kontaktach z umarłymi, zdolności wpływania na ludzkie losy…
Moje Himalaje - saga o jodze